آیبز

اکتبر 2021 - آی بز

- بار
بازی با اسباب بازی جنس مخالف

بازی با اسباب بازی جنس مخالف

بازی با اسباب بازی جنس مخالف به بازی با اسباب بازی جنس مخالف می پردازیم . بیشتر ما فکر می‌کنیم دخترها فقط باید صورتی بپوشند و عروسک بازی کنند و پسرها فقط به ماشین و تفنگ علاقه دارند، حالا فرض کنید بچه‌ای بخواهد با اسباب بازی جنس مخالف بازی کند… مثلا هوس ماشین بازی به سر دختر کوچکی بیفتد. ممکن است پدر و مادر تعجب کنند و حتی نگران شوند که نکند بچه‌شان مشکلی دارد! […]